Domovská stránka

Historie oddílu

 

  TJ Slovan Vsetín  děkuje městu  Vsetín

 

  za finanční podporu sportovní činnosti

 

              dětí a mládeže v r. 2021 .

 

 

 

 

 

Historie oddílu

Kořeny současného uskupení vsetínských vodáků sahají do roku l977, kdy do oddílu vodní turistiky TJ Slovan Vsetín přišli v té době mladí „ dravci“ okolo Bena Olejníčka, Venci Zbranka a bratrů Proislových a pod metodickým vedením dnes již nestora všeho, co se kolem divoké vody dělo, Jardy Česneka, začali kromě sjíždění klasických, spíše společenských řek, vyrážet na svižnější horské řeky. Během několika let se nosnými vodáckými akcemi staly každoroční velikonoční řeky Jeseníků, letní Týden tatranských vod, na podzim pak VTJZ ( vodácká turistická jízda zdatnosti) na Hamerském nebo Vavřineckém potoce.

Díky úzké spolupráci s vodáky z Gottwaldova ( nyní Zlín), Prostějova, Napajedel nebo Přerova bylo možné uspořádat sportovně i cestovatelsky hodnotné zájezdy do Polska, Rumunska nebo Bulharska. Mezi vyloženě sportovní lahůdky té doby patřily splutí horního Labe, šumavské Vydry nebo šumavské Kamenice až z hloubi tehdejšího vojenského výcvikového prostoru.

Skutečnou vodáckou perlou oddílu byla v roce 1988 expedice na Sibiř na přítoky Velkého Jeniseje, kterou po dvou letech následovala expedice na Malý Jenisej.

Změnou politických poměrů v Evropě v roce 1990 se otevřely do té doby nebývalé možnosti cestování, což vsetínští vodáci využili k poznávání tradičních destinací v Rakousku, Itálii, Slovinsku, Norsku, méně tradičních řek Skotska nebo vodácky exotických toků afrického Maroka.

V současnosti je činnost oddílu poměrně různorodá, valná část členů oddílu se věnuje téměř všem odvětvím tzv. outdoorových sportů. Část mladých „extrémních“ jezdců se vypracovala mezi uznávanou republikovou špičku a některé jejich…..( moderní výraz pro prásk) se neztratí mezi jinými sdílenými videi z celého světa.

Oddíl se prezentuje i v rámci různých veřejněprospěšných akci jako je každoroční otevírání Vsetínské Bečvy, výuka eskymáckých obratů či možnost vyzkoušení jízdy na kajaku v městských lázních nebo pořádání krajského kola v eskymáckých obratech, spojených s pohárem města Vsetína v této vodácké dovednosti.

Velká pozornost je věnována i práci s mládeží, kdy se mladí vodáčtí adepti mohou pod vedením zkušených instruktorů naučit nejen samotné jízdě na kanoi či kajaku, ale i pobytu v divoké přírodě, vztahům mezi členy kolektivu nebo samostatnosti při řešení vypjatých situací, které jízda na divoké vodě může přinášet.


 

Reklama

Při naší sportovní činnosti nás podporuje:

 

images/Foto reklama.jpg